Konferens

Framtidens seriearkiv
– konferens om serier i Sverige

Framtidens seriearkiv

Svenskt seriearkiv fyllde 10 år 2013, vilket firades med en heldagskonferens i Lund i november. Konferensen vände sig till forskare, donatorer, yrkesaktiva, Seriefrämjandets medlemmar och alla andra som är intresserade av svensk seriekultur. Det hölls föreläsningar av framstående personligheter från branschen, visning av utställningarna »Sveriges seriehistoria« och »Vicky, Jackie, Wendy«, rundvandring på arkivet, buffé och mingel.

Se hela programmet här.

Comments are closed.