Presentation av Svenskt Seriearkiv

– Dokumenterar, bevarar och förmedlar seriemediets historia

Svenskt Seriearkiv är Seriefrämjandets centrum för dokumenterande, bevarande och förmedlande av seriemediets historia i Sverige. Seriearkivet startades av Seriefrämjandet 2003 och finns på Arkivcentrum Syd i Lund, norra Europas största och modernaste arkivanläggning.

Svenskt Seriearkivs samlingar omfattar över 220 hyllmeter material, häribland 10 000 serieoriginal, 15 000 seriepublikationer, Sveriges största klippsamling av artiklar om serier, fanzin, reklammaterial, korrespondens med mera.

Svenskt Seriearkiv aktiviteter inkluderar att ta emot besök av forskare och andra intresserade, anordna föreläsningar om seriehistoria och medverka i produktionen av utställningar.

Den löpande verksamheten sköts av arkivgruppen, vars medlemmar är Thomas Storn (arkivarie), Claes Reimerthi (författare), Simon Bülow (arkivarie), Hans Holm (arkivarie) och Jesper Zimmerman (arkivarie).

Comments are closed.