avatar
Swedish Comics History (2003)

swedish comics history forsta utgavan

Den svenska seriehistorien sträcker sig långt tillbaka i tiden, och har genom åren tagit sig många och varierade uttryck. Detta är en kort men välillustrerad översikt över denna historia – från runstenar till Rocky. Författaren och serieteoretikern Fredrik Strömberg funderar över trender och traditioner, och visar upp många exempel på hur bred och omväxlande den svenska seriekulturen är och har varit. Boken är skriven på engelska för den avsedd för den internationella marknaden, men naturligtvis intressant för alla som vill få en överblick över den svenska seriehistorien. Utgiven 2003.

(Det finns också en nyare och större bok med samma titel och av samme författare utgiven 2010.)

Boken finns att köpa i Serieaffären.

This entry was posted in Böcker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.